Analys 2296 Indexbevis Sverige Platå

ISIN: SE0014782579

Sprinter på OMX30 som ger det bästa av deltagandegraden på 400% multiplicerat indexavkastningen upp till platån på 20% och indexutvecklingen.
Det betyder följaktligen att om index stiger upp till 20% betalas avkastningen gånger 4. Risk aktiveras om index fallit mer än 30% efter fem år.

249,00kr