Analys 2301 Aktiebevis Nordiska Banker Platå

ISIN: SE0014781910

Sprinter på nordiska banker som ger det bästa av deltagandegraden på 225% multiplicerat med indexavkastningen upp till platån på 20% och indexutvecklingen.
Det betyder följaktligen att om index stiger upp till 20% betalas avkastningen gånger 2,25. Risk aktiveras om index fallit mer än 30% efter fem år.

249,00kr