Analys 2307 Fondobligation Ny Teknik

ISIN: SE0014781464

Fondobligation mot Swedbank Robur Ny Teknik.100% teckningskurs, 85% kapitalskydd och 100% deltagandegrad samt 6 års löptid. Målvolatilitet på 15%, syntetisk utdelning på 2% samt excess return, dvs bara avkastning utöver 3 månaders Stibor räknas.

249,00kr